Lärare:

Fyra lärare är knutna till och undervisar i Åkerby Suzukiförening.

Christina Lundström, fiol

Andreas Zhibaj, fiol, altfiol, orkester

Anna Zhibaj, fiol, Suzuki ECE.

Anna Norbin, cello

Undervisning

Eleven mellan 4 och 20 år får en individuell lektion och en grupplektion per vecka. Alla elever är indelade efter kunskapsnivå i spelgrupper. På individuella lektionen lär sig eleven nya moment och på grupplektionen musicerar vi tillsammans samt repeterar till våra konserter. Föräldern lär sig grunderna i fiol och filosofin bakom Suzukimetoden.


Vill du börja spela?

Fiol kontakta: Anna Zhibaj 0707995391

Altfiol kontakta: Andreas Zhibaj 

Cello kontakta: Anna Norbin