Medlemskap

Åkerby Suzukiförening är en ideell stödförening för suzukiundervisningen som bedrivs utanför Uppsala i Åkerby kapell. Föreningen är en lokalförening till Svenska Suzukiförbundet, SSZ.

Föreningen verkar för att underlätta för pedagoger och elever genom att sköta arrangemanget av konserter, speldagar, avslutningar och resor. Inom ramarna för föreningens verksamhet ryms också samordning av information till elever, genom till exempel hemsidan, och ansökan av bidrag för att subventionera deltagande i kurser och dylikt.

Alla familjer med spelande elever välkomnas som medlemmar, men också alla andra som vill stödja verksamheten.

Betala medlemsavgiften läsår 22/23

Medlemsavgiften är 750kr/ familj/ läsår ht-vt Betalas in till Åkerby Suzukiförenings bg. 321-7601 eller Swish till nummer: 1235137104. Ange inbetalningen med för och efternamn på spelande barn.

Medlem som bytt adress eller e-postadress? Skicka mail till medlemsinfo@akerbysuzukiforening.org

eller:

Se Medlemssidor och Anmäl ny medlem