Shinichi Suzuki

Shinichi Suzuki, född i Nagoya, Japan den 17 oktober i 1898, ägnade sitt liv åt att visa att musikalisk förmåga inte är medfödd och att talang kan skapas. Suzuki är idag känd för sin metod världen över: att lära ut musik till små barn i första hand genom gehör och härmande och inte via noter. Suzuki menade att vilket barn som helst med bra och målinriktad träning kan utveckla talang; Suzuki valde hellre ordet förmåga. Han kallade sin metod för modersmålsmetoden för att den bygger på samma principer som när ett litet barn lär sig sitt språk: genom konstant lyssnande och repetition, kärleksfull korrigering och beröm. Av största vikt är omgivningens uppmuntran och tilltro till barnets möjligheter att utveckla sin förmåga.Med denna enkla iakttagelse upptäckte Shinichi Suzuki ett sätt att utveckla den musikaliska förmågan hos små barn.

Suzuki var son till ägaren av den första och största fiolfabriken i Japan och fascinerades tidigt av stränginstrumentet. Han började själv spela violin som 17-åring i början av 1900-talet. Efter studier i Tokyo reste han 1921 till Berlin. Där umgicks han med den kulturella eliten och blev vän med bland andra Albert Einstein. På en av många musikaliska kvällar träffade han sin blivande hustru, sopranen Waltraud Prange. De gifte sig 1928 och återvände till Japan året därpå. Väl hemma bildade Suzuki en stråkkvartett tillsammans med tre av sina bröder och turnerade i landet för att ge konserter. 1930 blev han president för Teikoku Musikskola och dirigent för Tokyo stråkorkester. 1946 var Suzuki med och startade en musikskola i Matsumoto, Japan, som senare blev Talent Education Research Institute där musikundervisningen byggdes på hans metod. Från 1960-talet och framåt började västerländska lärare resa dit för att höra Suzukis studenter och för att lära sig av honom. Suzukis framgång var omedelbar och omfattande. Hans första elever, Toshiya Eto och Koji Toyoda, nådde internationell succé. Många av dagens solister och medlemmar i de finaste orkestrarna har startat sin musikaliska utbildning som suzukielev.

Idag finns det över 8000 utbildade Suzukilärare och nästan en kvarts miljon Suzukielever över hela världen. Suzuki talade om att vårda ”livskraften” och han levde själv enligt den principen. Han fortsatte att vara aktiv lärare och efterfrågades i hela världen under hela sitt liv . Han dog i sömnen i sitt hem i Japan 100 år gammal. Under sin livstid fick Shinichi Suzuki många hedersdoktorstitlar, han utsågs till en levande National Treasure av Kejsaren av Japan och 1991 nominerades han till Nobels fredspris.