Suzukimetoden

Suzukimetoden

Tidig start Undervisningen påbörjas i 3-5-årsåldern. I början lär sig eleven inga noter utan gehörsinlärningen dominerar helt. Lyssnande till musik är en viktig del i övningen. Grunden i undervisningen är Suzuki violinskola volym 1-10, vilka kompletteras med traditionell repertoar, teknikövningar, etydskolor och skalsystem.

Föräldern Ett litet barn har ingen möjlighet att själv öva hemma, utan föräldrarna hjälper till och tar stort ansvar för att repetera hemma. Lyssnande och inlärning sker tillsammans med förälder.

Individuell lektion och grupplektion Varje elev har en individuell lektion per vecka. De yngre barnen har en förälder med på lektionen så att föräldern får en god insikt i vad barnet behöver hjälp med hemma. Förälderns roll minskar varefter barnet blir äldre.

Grupplektion Varje elev har också en grupplektion i veckan. I grupperna spelar barn i samma åldrar och på samma nivåer tillsammans och där arbetar eleverna också med MMG, Music Mind Games, en metod för att lära sig noter och musiklära.

Arbetssätt Alla stycken i Suzukis repertoar är ordnade i en pedagogisk följd och innehåller moment som leder elevens spelförmåga vidare till nästa stycke. På detta sätt utvecklas elevens förmåga att klara svårare och svårare stycken.

Repetition Alla stycken, från första boken och fortsättningsvis, repeteras kontinuerligt. Elevens repertoar ökar därför hela tiden.

Memorering och notläsning Varje stycke lärs in och spelas upp utantill. När barnen har uppnått viss spelförmåga undervisas de i notläsning och elementär musiklära.

Konserter Att spela i konsert tillhör Suzukiundervisningens grundfästen från första lektionsterminen. För eleven är det en rolig utmaning att visa upp vad man har lärt sig. Genom att börja tidigt med att uppträda i konsert upplevs det som glädje och utmaning istället för nervositet vilket styrker elevens självförtroende.