Styrelse

Ordförande: Christina Lundström

Vice ordförande: Anna Zhibaj

Kassör: Stephan Buchert

Sekreterare: Anna Nilsson

Ledamot: Guy Dammann

Ledamot och medlemsregistrator: Andreas Elfving

Elevrepresentant: Isak