Verksamhet

Elever från Åkerby Suzukiförening ger konsert varje höst och vår, vid dessa konserter medverkar elever från alla spelgrupper. Vanligtvis hyr vi konsertlokal av Frälsningsarmén i Uppsala.

Konserterna har haft varierande tema. Naturligtvis spelas mycket av repertoaren ur Suzukiböckerna, men även andra stycken som de äldre eleverna jobbar med.

Utöver höst- och vårkonserter ges också andra konserter. Bla. adventskonsert i Åkerby kyrka varje andra advent.

Föreningen anordnar även sommarläger. Åkerby Suzukiförening arrangerade Svenska Suzukiförbundets riksläger i Jönköping år 2013, 2014 och 2018.