Medlemssidor

Betalat medlemsavgiften i år?

Sätt in 350 kr /familj på bg 321-7601, Åkerby Suzukiförening. I meddelanderutan ska namn på spelande barn samt spelgrupp stå. Medlemskapet kan även kan betalas med Swish till nummer: 1235137104. Ange namnet på en av eleverna i familjen i betalningsmeddelandet.

I summan ingår medlemskap i Svenska Suzukiförbundet SSZ, samt Riksförbundet Unga Musikanter, RUM. Medlemskapet i SSZ utgör huvuddelen av avgiften, 250 kr, och 100 kr går till Åkerby Suzukiförening. Medlemskap i SSZ är ett krav för deltagande i deras kurs- och lägerverksamhet. Medlemskapetger också möjlighet att delta i kurser och läger som arrangeras av RUM.

Medlem som bytt adress eller e-postadress? Skicka mail till medlemsinfo@akerbysuzukiforening.org!