Betala medlemsavgiften läsår 19/20 år!

Medlemsavgiften är 750kr/ familj/ läsår ht-vt Betalas in till Åkerby Suzukiförenings bg. 321-7601 eller Swish till nummer: 1235137104. Ange inbetalningen med för och efternamn på spelande barn.

Medlem som bytt adress eller e-postadress? Skicka mail till medlemsinfo@akerbysuzukiforening.org

Vill ert barn börja spela?

Från 3 till 5 års ålder börjar barnen spela fiol. Rytmikundervisning Suzuki ECE finns för barn från 0 till 3 år.

Som elev i Åkerby Suzukiförening undervisas man både individuellt och i grupp varje vecka. Grupplektionen är 30-45 min/veckan och för nybörjarna är individuella lektionstiden 15 minuter / vecka och ökande efter färdighet. Lektionerna sker på vardagar från eftermiddag till kvällen.

Alla nybörjarföräldrar startar upp höstterminen med en 8 veckor lång föräldrakurs som föräldern deltar på utan barn. Under kursen tar föräldern barnets plats och får sålunda chansen att vara nybörjare på det instrument man sedan skall vägleda sitt barn på. Kursen består utöver detta av en teoretisk del då man går igenom filosofin bakom Suzukimetoden samt mycket praktiskt runt föräldraskapet i en Suzukiförening.

Nya fiolkurser startar bara på höstterminen

Rytmikgrupper startar varje termin och anmälan görs till varje termin.


Kursavgifter:

Suzuki fiol 4850kr per barn/termin (grupp + individualiserad lektion).

Suzuki ECE rytmik 1750kr/termin (grupp).


Anmälan

Anmälan till fiolundervisning

Medlemsavgift är 750kr per familj/läsår. I avgiften ingår även medlemskap i Svenska Suzukiförbundet SSZ, samt Riksförbundet Unga Musikanter, RUM. Medlemskap i SSZ är ett krav för deltagande i deras kurs- och lägerverksamhet. Medlemskapet ger också möjlighet att delta i kurser och läger som arrangeras av RUM.

Man måste själv ordna med instrument. Tips om vart man kan vända sig kan fås av barnets individuella lärare eller under föräldrakursen.