Betala medlemsavgiften läsår 20/21

Medlemsavgiften är 750kr/ familj/ läsår ht-vt Betalas in till Åkerby Suzukiförenings bg. 321-7601 eller Swish till nummer: 1235137104. Ange inbetalningen med för och efternamn på spelande barn.

Medlem som bytt adress eller e-postadress? Skicka mail till medlemsinfo@akerbysuzukiforening.org

Vill ert barn börja spela?

Från 3 till 5 års ålder börjar barnen spela fiol.

Som elev i Åkerby Suzukiförening undervisas man både individuellt och i grupp varje vecka. Lektionerna sker på vardagar från eftermiddag till kvällen.

Kursavgifter:

Suzuki fiol 4850kr per barn/termin (grupp + individualiserad lektion).

Anmälan

Anmälan till fiolundervisning: Andreas 0709955319

Medlemsavgift är 750kr per familj/läsår. I avgiften ingår även medlemskap i Svenska Suzukiförbundet SSZ, samt Riksförbundet Unga Musikanter, RUM. Medlemskap i SSZ är ett krav för deltagande i deras kurs- och lägerverksamhet. Medlemskapet ger också möjlighet att delta i kurser och läger som arrangeras av RUM.

Man måste själv ordna med instrument. Tips om vart man kan vända sig kan fås av barnets individuella lärare.