Suzuki ECE

Suzuki Early Childhood Education (Suzuki ECE)

Musikutbildning för de allra yngsta.

För gravida (sista trimestern), bebisar och småbarn 0-3år och deras föräldrar.

Suzuki ECE använder sig av barnets förmåga genom att skapa en stimulerande musikalisk miljö. Ramsor och sånger används som en stimulans för rörelse, genom sång och spel med slagverk. Föräldrar uppmanas att observera och svara på sina barn.

Målet är att skapa en musikalisk miljö för barnet där man – fri från påtryckningar – kan få kunskaper, känsla av mening, positiv förståelse av disciplin och uppskattning av skönhet i ett socialt stimulerande sammanhang.

Lektionerna förbereder inte bara barnet för att lära sig ett instrument med en Suzuki-lärare, utan utvecklar också en grund för allt lärande.

Grundfilosofin i Suzuki ECE:

1. Alla barn kan lära sig

2. Förmåga, utvecklas tidigt

3. Miljö påverkar utveckling

4. Barn lär av varandra

5. Föräldraengagemang är avgörande

6. Positiv återkoppling är viktig

7. Framgång föder framgång

I denna undervisning är du som förälder med på alla lektioner. På ett lustfyllt och roligt sätt hjälper du ditt barn att utvecklas.

Undervisande pedagog i Suzuki ECE är Anna Zhibaj

Vill du anmäla dig och ditt barn?

Kontakta Anna : 0707995391