Höstkonsert i Bälinge Kyrka

kl 16:00 Söndag 20 november 2022

Adress: Kyrkbacken 4, 743 86, Bälinge

kl 14:00 Genrep från bok 4-8

kl 15:30 Samling och stämning av övriga medverkande.

Klädsel: Konsertkläder. Vit blus/skjorta. Svarta byxor/kjol. Finskor.


Program:

1:1 Twinkel, Twinkel, Little Star Variation, A S. Suzuki


8:1 Sonata in G Minor, sats 1 och 2 H.Eccles

Czardas - Monti

6:3 Allegro, J.-H. Fiocco

5:7 Concerto for two violins in D Minor, J.S. Bach

4:3 Violin Concerto No.5 in D-Major, F. Seitz

3:3 Gavotte G Minor, J.S. Bach

2:10 Gavotte, J.B. Lully

2:8 Theme from Witches Dance, N. Paganini

2:5 Waltz, J. Brahms

2:3 Hunters´ Chorus, C.M. von Weber

2:1 Chorus from Judas Maccabaeus, G.F. Handel

1:15 Minuet 3, J.S. Bach

1:11 Andantino S. Suzuki

1:8 Allegro, S. Suzuki

1:5 O Come, Little Children, Folk Song

1:4 Go Tell Aunt Rhody, Folk Song

1:3 Song of the Wind, Folk Song

Franskfolkvisa

1:1 Twinkel, Twinkel, Little Star Variations, A-C-E-Theme S. Suzuki

Extranummer, Hönsafötter

Varmt välkomna!