Länkar

Svenska Suzukiförbundet Vår moderförening är Svenska Suzukiförbundet, i medlemskap hos oss ingår medlemskap i SSZ. Som medlem har du möjlighet att delta i SSZ:s kurs- och lägerverksamhet. De är paraplyorganisation för suzukiföreningar runt om i Sverige. På SSZ:s hemsida finner man både andra lokalföreningar, information om kurser, information om suzukimetoden mm.

European Suzuki Association Det europeiska suzukiförbundet

Music Mind Games Läs mer om en lekfull metod att lära barn noter och musikteori

Riksförbundet Unga Musikanter, RUM Riksorganisation för barn och ungdomar som spelar ett instrument, sjunger, dansar, drillar eller spelar musikteater.