Pedagoger

Tre lärare är knutna till och undervisar i Åkerby Suzukiförening Christina Lundström, Andreas Zhibaj och Anna Zhibaj.

Undervisning

Eleven mellan 4 och 18 år får en individuell lektion och en grupplektion per vecka. Alla elever är indelade efter kunskapsnivå i spelgrupper. På individuella lektionen lär sig eleven nya moment och på grupplektionen musicerar vi tillsammans samt repeterar till våra konserter. Föräldern lär sig grunderna i fiol och filosofin bakom Suzukimetoden.

Genom Suzukimetoden ger du ditt barn: tid, engagemang, kärlek och uppmuntran - med kvalité. Allt detta med stöd av en kunnig och engagerad lärare som använder en mycket genomtänkt pedagogik. Denna triangel – barn – förälder – lärare, är en oslagbar kombination för att rusta ditt barn för livet. Det kan vara viktigt att stanna upp i dagens stressiga mediasamhälle och sätta in barnet i ett konstnärligt sammanhang där musiken är ett medel att utveckla barnets hela personlighet.

Vill du börja spela?

Kontakta: Anna 0707995391