Christina Lundström

Christina började undervisa i Uppsala 1987, och driver sedan 1994 Åkerby Musikskola drygt en mil utanför Uppsala. 2011 tilldelades hon Ingrid och Per Welins pedagogpris av Kungliga Musikaliska Akademien med motiveringen ”Christina besitter alla de egenskaper som en god pedagog bör ha och hyser ett brinnande patos för att utbilda och dela med sig av sin kunskap. Engagemang, nyfikenhet och god förmåga att undervisa är kännetecknande för Christina, som behärskar allt från små treåringar till elever i tonåren. Många är de som startat sitt musicerande vid hennes musikskola Åkerby Stråk.”