Speldag 20/1 -19

Inbjudan till en UPPFRISKANDE SUZUKISPELDAG I VÄSTERÅS

Söndagen den 20 januari 2019 kl. 09:30-15.00

Kulturskolan i Västerås

Växhuset, Viktor Larssons plats 2, Västerås

Gästlärare: Anna-Carin Sundén violin, Henna Helistekangas flöjt, Ann-Marie Sundberg trumpet och AnnaMaria Hedin, piano

Andra lärare: Haukur F. Hannesson cello, Andreas Kongshaug violin, Ingrid Lindström violin, och Viktor Westergren piano

Anmälan/avgift senast den 7 januari 2019:

 • 250 kronor för medlemmar i Föräldraföreningen för Västerås Suzukigrupper *
 • 300 kronor för medlemmar i andra Suzukiföreningar anslutna till Svenska Suzukiförbundet.
 • 550 kronor för icke medlemmar.
 • Betala in på Föräldraföreningen för Västerås Suzukigrupper: PG 553150-4
 • *Medlemskap i Föräldraföreningen för Västerås Suzukigrupper kan erhållas genom att betala årsavgiften kr. 300 på detta konto. Ange elevens namn och personnummer samt vuxens namn och e-postadress vid betalning.


 • ---------------------------------------------------------------------------------------------
 • Anmälan till Suzukispeldag 20 januari 2019
 • (lämnas till respektive lärare senast den 7 januari 2019 eller via Internet på
 • https://goo.gl/forms/2DhU0YwAd9jHn4DL2
 • Jag undertecknad anmäler mitt barn till Suzukisöndagen den 20 januari 2019.
 • Barnets namn: .................................................................. Familj id i Sv Suzukiförb ........................... Instrument: .................................... Bok:...............Stycke: ........................
 • Lärare: ..........................................................................................................
 • Förälders mobil: ...........................Förälders e-post: ....................................
 • Förälders underskrift: ................................................................................
 • Namnförtydligande: ...................................................................................