Årsmöte 2022

Välkomna på årsmöte för Åkerby Suzukiförening!

Alla medlemmar kallas till möte söndag 24 mars kl. 12:00 via zoom

Kontakta Christina för anmälan och länk.

Välkomna!

Styrelsen för Åkerby Suzukiförening